JO inleder utredning om två rekryteringar vid Länsstyrelsen i Stockholms län

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har beslutat att inleda en utredning om rekryteringen av en planeringschef och en organisationsutvecklare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Utredningen inleds mot bakgrund av klagomål som kommit in till JO och av rapportering i media.

— De uppgifter som kommit fram om de två rekryteringarna gör att jag vill titta närmare på om allt har gått rätt till, säger JO Per Lennerbrant.

JO kommer först att begära in samtliga handlingar i de två ärendena och länsstyrelsens rutiner och riktlinjer vid rekrytering. Därefter kommer JO att besluta om saken ska utredas vidare.

Pressbild JO Per Lennerbrant

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-04-16