JO inspekterar Stockholms stads arbete med serveringstillstånd

Tisdagen den 9 april inleder justitieombudsmannen Per Lennerbrant en inspektion av Tillståndsenheten vid Socialnämnden i Stockholms stad för att granska deras handläggning av ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Inspektionen kommer bland annat granska arbetet mot otillåten påverkan och jäv.

— Jag vill titta på riskerna för otillåten påverkan vid handläggningen av ärenden om serveringstillstånd och hur man arbetar för att förebygga detta, säger JO Per Lennerbrant.

I övrigt kommer inspektionen att beröra allmänna förvaltningsrättsliga frågeställningar och övergripande rättssäkerhetsaspekter. Inspektionen är föranmäld och kommer att pågå under två dagar.

Pressbild JO Per Lennerbrant

Om JO-inspektioner

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-04-09