JO inspekterar Tullverket i Malmö

JO Per Lennerbrant kommer den 25–27 oktober att genomföra inspektioner av Tullverket i Malmö. Inspektionerna kommer att avse Tullverkets fysiska tullkontroller och brottsutredning samt frihetsberövades situation vid kontrollplats Lernacken.

– I sin kontroll- och brottsutredande verksamhet har Tullverket långtgående befogenheter mot enskilda. Jag vill nu närmare granska om dessa befogenheter används på ett rättssäkert sätt, säger Per Lennerbrant.

JO kommer bland annat att granska beslut om kroppsvisitationer och gripanden som sker i samband med fysiska tullkontroller och brottsutredning. Inom ramen för JO:s uppdrag att förebygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning kommer behandlingen av frihetsberövade vid kontrollplats Lernacken att granskas.

– JO har inte tidigare gjort någon större inspektion av Tullverket. Det är angeläget att jag på plats kan granska hur verksamheten bedrivs, säger Per Lennerbrant.   

Fakta
En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument. JO har som regel även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

JO har ett särskilt uppdrag inom protokollet till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat). Uppdraget innebär bland annat att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade med syfte att förebygga grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning.

Kontakt
JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionerna. Han kontaktas via rättssakkunniga Mattias Karlsson, 08-786 61 87.

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.