JO kritiserar Domstolsverket för brister i verksamhetsstödet DiBa

Domstolsverkets digitala verksamhetsstöd DiBa innehöll flera fel och brister när det lanserades. En del felaktigheter har varit anmärkningsvärda. Det framkommer i JO:s nyligen avslutade utredning. Nu riktar JO Katarina Påhlsson i delar skarp kritik mot Domstolsverket.

Under hösten 2022 sjösattes DiBa, ett nytt digitalt verksamhetsstöd för tingsrätternas brottmålshantering. Efter driftsättningen menade både domare och tingsrätter att det fanns betydande fel och brister med systemet som påverkade domskrivningen. Därför beslutade JO att granska Domstolsverkets införande av DiBa.

JO:s utredning har visat att det nya verksamhetsstödet i vissa situationer gjort det svårt för domaren att utforma domen. Systemet har inte heller varit riktigt anpassat för att hantera större brottmål med exempelvis flera brottsmisstankar, vilket inneburit stora utmaningar för tingsrätterna. En dom som skapas i DiBa förekommer bland annat i form av en så kallad XML-fil. Den innehöll till en början uppgifter som kunde vara problematiska i sekretesshänseende. JO anser att det är helt oacceptabelt att de enskilda domarna inte fick kännedom om de uppgifterna.

— Enligt min mening har verksamhetsstödet inte gett den enskilda domaren fullgoda förutsättningar att utöva sitt ämbete, säger JO Katarina Påhlsson.

Flera domstolar har också varit kritiska till hur DiBa-domen såg ut när verksamhetsstödet driftsattes. JO Katarina Påhlsson instämmer.

— Särskilt de mer komplexa brottmålsdomarna har varit svårlästa. En dom måste vara utformad så att parterna enkelt kan läsa och begripa den. Det är en rättssäkerhetsfråga.

Beslut 4379-2023: JO:s granskning av Domstolsverkets införande av verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande (DiBa)
Pressbild JO Katarina Påhlsson

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-05-30