JO kritiserar polischef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant riktar kritik mot en lokalpolisområdeschef för att ha kränkt en anställds yttrandefrihet. Den anställde skrev en debattartikel i Polistidningen och blev sedan kallad till ett medvetandegörande samtal där polischefen bland annat ifrågasatte syftet med artikeln.

— En arbetsgivare kan söka dialog med anställda om deras kritik mot verksamheten och bemöta sakinnehållet. Men det är avgörande att stanna vid just det när en anställd har använt sin yttrandefrihet. Lokalområdespolischefen har i detta fall gått längre än vad som är tillåtet. Hans agerande innebar en överträdelse av repressalieförbudet och han förtjänar därför kritik, säger JO Per Lennerbrant.

Efter att den anställde skrivit debattartikeln i Polistidningen kallade polischefen in den anställde till ett så kallat medvetandegörande samtal. Under samtalet uttryckte polischefen sig på olika sätt negativt om att den anställde hade skrivit en artikel som innehöll kritik mot arbetsgivaren.

Enligt Polismyndigheten är syftet med ett medvetandegörande samtal att ta reda på orsakerna till misskötsamhet och tydliggöra vilka krav som ställs på ett framtida agerande från medarbetarens sida. Utrymmet för att ta upp frågor om att en anställd använt sin yttrandefrihet i ett sådant samtal är, enligt JO Per Lennerbrant, ytterst begränsat.

Pressbild JO Per Lennerbrant

Ta del av beslutet i sin helhet

Beslut, dnr 1180-2023

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.