JO riktar allvarlig kritik mot platssituationen vid SiS särskilda ungdomshem

Justitieombudsman Tomas Norling. Foto Johanna Hanno
Justitieombudsman Tomas Norling. Foto Johanna Hanno

Justitieombudsmannen Thomas Norling har sedan juli förra året granskat den ansträngda beläggningssituationen i Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. Situationen har förvärrats sedan granskningen inleddes och de åtgärder som vidtagits har inte varit tillräckliga. I ett beslut riktar han därför allvarlig kritik mot myndigheten.

– Det här handlar om barn och unga som befinner sig i en mycket utsatt och därmed akut situation. Om en placering dröjer kan det innebära risker för liv och hälsa. Det är därför mycket allvarligt att SiS inte har lyckats komma till rätta med problemen, säger JO Thomas Norling.

I juli förra året rapporterades det i medierna om den kö av barn och unga som väntade på akutplacering. SiS konstaterade då att myndigheten inte kunde leva upp till lagkravet att i dessa situationer omedelbart anvisa en plats.

Den granskning som JO genomfört visar att det i slutet av september 2022 stod 31 barn och unga i kö till en akutplats. I slutet av november samma år hade kön mer än dubblerats. En redovisning från SiS i början av februari i år visar att 71 barn och unga stod i kö till en akutplats den 9 januari i år och att den siffran var 58 stycken den 1 februari.

I sitt remissvar till JO har SiS uppgett att platsbristen i huvudsak beror på att myndigheten tillfälligt tvingas stänga hela eller delar av avdelningar genom beslut om s.k. platsreduktioner. För att hantera problemen har SiS bl.a. ökat storleken på grupper av intagna och skjutit på införandet av nya arbetssätt. Genom dessa åtgärder stoppas tillfälligt delar av det utvecklingsarbete som myndigheten inlett för att kunna förbättra vården av framförallt omhändertagna flickor.

– Jag blir mycket bekymrad över att platsbristen har lett till att SiS tvingats dra ner på ambitionerna. I slutändan drabbar det utsatta barn och unga som är i behov av samhällets vård. Situationen är mycket oroväckande, säger JO Thomas Norling.

I sitt beslut uttalar JO att SiS haft betydande svårigheter att uppfylla sin lagstadgade skyldighet att anvisa akutplatser sedan hösten 2021. Situationen har därefter förvärrats och JO:s granskning visar att de åtgärder som SiS vidtagit inte har varit tillräckligt verkningsfulla. Den oacceptabla situationen har pågått under lång tid och SiS förtjänar därför allvarlig kritik, enligt JO.

Läs hela JO:s beslut, dnr 5633-2022.

För mer information och intervjuförfrågan, kontakta JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-02-08