JO Thomas Norling genomför fyra inspektioner under vecka 13

Den 28–30 mars genomför JO Thomas Norling fyra inspektioner.

  • Den 28–30 mars 2023 inspekterar JO Thomas Norling Pensionsmyndighetens kontor i Karlstad tillsammans med byråchefen Anneli Svensson, områdesansvariga föredraganden Sofia Lönnberg och föredraganden Maria Karlströms.
  • Den 28–30 mars 2023 inspekterar JO Thomas Norling Försäkringskassan FVFF Mitt, FVFA Nord och GF FTH, kontoret i Karlstad tillsammans med föredraganden Sara Uhrbom, Emma Rönström och Hanna Hansson.
  • Den 28–30 mars 2023 inspekterar JO Thomas Norling Vård- och omsorgsnämnden i Karlstads kommun tillsammans med byråchefen Anna Flodin, föredragandena Eric Wahlberg och Maria Rydström samt sekreteraren Erika Nilsson.
  • Den 28–30 mars 2023 inspekterar JO Thomas Norling Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun tillsammans med byråchefen Anna Flodin samt föredragandena Johanna Bardon och Karim Ouahid.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.