JO utreder Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14

På grund av flera klagomål till JO om Polismyndighetens bristande tillgänglighet via telefonnumret 114 14 har JO Per Lennerbrant nu beslutat om en utredning.

– Av anmälningarna till JO framgår att väntetiderna vid telefonsamtal har varit mycket långa och i vissa fall ska den som ringt ha kopplats bort utan att få prata med någon. Jag vill därför undersöka frågan närmare, säger justitieombudsman Per Lennerbrant.

Polismyndigheten uppmanas att yttra sig dels över det som förs fram i de enskilda anmälningarna, dels över hur tillgängligheten via det angivna numret ser ut inom Polismyndigheten i stort. Myndigheten ska också redogöra för de åtgärder som planeras för att komma till rätta med den situation som för närvarande råder. 

Polismyndighetens yttrande ska ha kommit in till JO senast den 11 april 2023.

För mer information och intervjuförfrågan, kontakta JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se

Ta del av remissen

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-02-02