Kritiserade socialtjänster inspekteras av JO

JO Thomas Norling inleder nu en serie inspektioner vid fyra mindre kommuners socialtjänster som tidigare uppmärksammats med allvarliga brister. Syftet är att granska hur väl socialtjänsterna hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat tvångsvård av unga. Inspektionsserien börjar med Gislaveds kommun.

– Jag har de senaste åren återkommande kritiserat socialtjänster för att inte alltid uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som finns i bland annat lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Jag riktar nu in mig på några mindre kommuners socialtjänster som sällan blir föremål för en JO-inspektion, säger JO Thomas Norling.

De fyra kommunernas socialtjänster har tidigare fått kritik från JO bland annat för att de haft svårt att uppfylla de förvaltningsrättsliga kraven. Kritiken har även gällt brist på barnperspektiv i handläggningen av ärenden.

– En myndighet måste följa de regler som finns för att värna om enskildas rättssäkerhet. Jag kommer nu särskilt att granska hur socialtjänsterna hanterar frågor som rör barnets bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån Barnkonventionens bestämmelser, säger JO Thomas Norling.

Den första inspektionen gäller Socialnämnden i Gislaveds kommun. Vilka övriga kommuner som ingår i inspektionsserien kommer att meddelas senare.

Fakta

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument. JO har som regel även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.