Protokoll från Opcat-inspektion av det särskilda ungdomshemmet Hässleholm

JO Thomas Norling genomförde den 24–26 oktober 2022 en Opcat-inspektion av Statens Institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Hässleholm.

Läs hela protokollet

Publicerat: 2023-01-25