Protokoll från Opcat-inspektion av arresten i Solna

JO genomförde den 1 och 2 mars 2023 en Opcat-inspektion av Polismyndigheten, arresten i Solna. Inspektionen inriktades framför allt på situationen för frihets­berövade barn. JO uttalar att det är bekymmersamt att barn regelbundet hålls i förvar i arresten Solna och att Polismyndigheten helt tycks förlita sig på att Kriminalvården ska kunna tillhandahålla platser på häkten i Stockholmsområdet. Det är allmänt känt att beläggningssituationen inom Kriminalvården sedan en längre tid är mycket ansträngd. JO konstaterar att Polismyndigheten inte har gjort tillräckliga ansträngningar, t.ex. genom att anpassa sina lokaler, för att på egen hand kunna ta om hand gripna och anhållna barn i enlighet med lagens krav. Polismyndigheten behöver vidta åtgärder för att komma tillrätta med att det regelbundet hålls barn i förvar i arresten Solna. Protokollet innehåller uttalanden även i andra delar, bl.a. om ansvaret för säkerhets­bedömningar, information till intagna och om dokumentation.

Ta del av protokollet, dnr O 8-2023