Protokoll från Opcat-inspektion av häktet Hinseberg

På uppdrag av justitieombudsmannen Katarina Påhlsson genomfördes den 19 och 20 mars 2024 en oanmäld inspektion av Kriminalvården, häktet Hinseberg. Nu finns protokollet från inspektionen att ta del av.

Inspektionsprotokoll dnr O 4-2024, Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Hinseberg, den 19 och 20 mars 2024

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.