Sveriges ambassad i London kritiseras för bristande service och tillgänglighet vid passansökningar

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant kritiserar Sveriges ambassad i London för bristande service och tillgänglighet. Anledningen är att svenskar har haft svårt att boka tid för att ansöka om pass hos ambassaden och att ambassaden inte informerat tillräckligt tydligt om de begränsade bokningsmöjligheterna.

— Jag ifrågasätter inte att yttre faktorer har bidragit till att ambassaden haft svårt att tillgodose efterfrågan på bokningsbara passtider. Men eftersom situationen varit likartad i flera år har myndigheten en skyldighet att organisera sin verksamhet så att den ändå kan utföra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Passverksamheten framstår som underdimensionerad, säger JO Per Lennerbrant.

UD och ambassaden i London har påpekat att antalet passansökningar vid ambassaden har ökat kraftigt på senare år, mycket på grund av Storbritanniens utträde ur EU och förändringar i giltighetstid för svenska pass. JO har under en längre tid tagit emot flera anmälningar där enskilda klagat på att det inte går att få tag på en ledig tid i ambassadens digitala bokningssystem. Passtiderna har släppts slumpmässigt och det har inte varit möjligt att boka tid på annat sätt än via ambassadens webbplats.

— Bristen på bokningsbara passtider i kombination med bristfällig information om när nästa tid kan förväntas bli tillgänglig, strider mot förvaltningslagens krav på service och tillgänglighet. Ambassaden förtjänar kritik för det, säger JO Per Lennerbrant.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-04-25