Två oanmälda Opcat-inspektioner i Borås

Den 14­–16 mars 2023 genomför JO två oanmälda Opcat-inspektioner, dels av Kriminalvården, anstalten Borås, och dels av Region Västra Götaland, Södra Älvsborgs sjukhus, verksamhetsområde psykiatri. Inspektionen av Södra Älvsborgs sjukhus har en tematisk inriktning mot situationen för barn.

Inspektionerna leds av enhetschefen Gunilla Bergerén. Deltar gör också föredragandena Sanna Ekman, Johanna Fransson, Mattias Karlsson och Clara Ljunggren.

Läs mer om Opcat och inspektioner