Viktigt att tänka på

• • • • • • • • • • • • • • • •
JO har ingen tillsyn över privata företag, exempelvis restauranger, gym, affärer och liknande. JO kan alltså inte agera när det gäller privata företag. 
• • • • • • • • • • • • • • • •

• Använd detta formulär endast om du vill lämna en JO-anmälan. För allmänna frågor m.m. hänvisar vi till vår kontaktsida.

• Anonyma anmälningar utreds normalt inte. JO utreder normalt inte heller klagomål som gäller förhållanden som ligger mer än två år tillbaka i tiden.

• JO kan granska statliga och kommunala myndigheter och tjänstemännen vid dessa myndigheter. Läs mer om vilka JO kan granska och vilka JO inte kan granska

• JO kan inte pröva frågor om skadestånd.

• Tänk på att en JO-anmälan blir allmän handling när den kommer till JO. Läs mer om JO-anmälan

Läs om hur JO behandlar personuppgifter

• Formuläret kräver att webbläsaren accepterar session cookies. Läs mer om hur cookies används på JO:s webbplats

Formulär för JO-anmälan

  • Steg 1 - 1. Skriv anmälan
  • Steg 2 - 2. Granska
  • Steg 3 - 3. Bekräftelse

Kontaktuppgifter

För- och efternamn måste alltid anges. Skriver du in övriga adressuppgifter så underlättar det den fortsatta handläggningen av din anmälan. Vill du skriva ut din anmälan går det att göra efter det att du klickat på ”Skicka in anmälan” då du hamnar på en sida där du kan välja ”Visa utskriftsversion” och sedan skriva ut.

Mot vem riktas anmälan

Förklara vilken myndighet och eventuell tjänsteman som din anmälan riktar sig emot. Det underlättar JO:s handläggning om du kan ange ett diarie/ärendenummer hos den aktuella myndigheten. Det är möjligt att anmäla: statliga myndigheter (inklusive domstolar), kommunala och landstingskommunala myndigheter, tjänstemän vid statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter, andra som är anförtrodda myndighetsutövning. Du kan inte anmäla privata företag som banker, advokater, privatpraktiserande läkare m.m.

Beskrivning av ärendet

JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän (och andra som är anförtrodda myndighetsutövning) rättar sig efter lagar och förordningar och att den enskilde får en korrekt behandling från myndigheternas sida. Tillsynen tar främst sikte på hur beslutsfattandet har gått till hos domstolar och myndigheter. JO utreder normalt inte sådant som är mer än två år gammalt. JO kan inte ändra domar eller beslut. Den som vill ha ändring i en dom eller ett beslut bör överklaga – snarare än klaga hos JO.

Bifoga filer

När du bifogar filer sker det i två steg: Först väljer man fil med med hjälp av knappen "Bläddra". Därefter laddar man upp filen med hjälp av knappen "Bifoga fil". Du kan lägga till flera filer om du vill. JO kan ta emot många filformat men inte alla. Du kan exempelvis använda följande filformat. Text: pdf, docx, txt. Bild: gif, png, jpeg. Ljud/video: mp3, wav, mp4, mov, avi. Summan av storleken hos de bifogade filerna får inte överstiga 15 Mbyte.

Om du får upp felmeddelanden när du klickar på ”Nästa”: Felmeddelanden med röd bakgrund måste åtgärdas – det går inte att gå vidare förrän det är gjort. Felmeddelanden med blå bakgrund måste inte hanteras utan är mer av en rekommendation – man kan gå vidare utan att åtgärda. Man går vidare genom att klicka på ”Nästa” en gång till.
  • Steg 1 - 1. Skriv anmälan
  • Steg 2 - 2. Granska
  • Steg 3 - 3. Bekräftelse