Avancerad fritextsökning

Några tips på hur du kan använda fältet för fritextsökning

I funktionen Sök JO-beslut kan man valfritt kombinera de olika sökmöjligheterna för att åstadkomma kraftfulla sökningar (läs mer under Sökexempel)

Men det finns ytterligare möjligheter att förfina sökningen i fältet för fritextsökning. Dels genom det språkstöd som finns inbyggt i sökmotorn, del genom att använda logiska operatorer – boolska söktermer. Nedanstående gäller även vid sökning på övriga delar på webbplatsen.

Exempel på ord Sökresultat
bok Sidor eller pdf:er som innehåller sökordet eller någon av ordets böjningsformer, t.ex. boken eller böcker.
svenska böcker Sidor eller pdf:er som innehåller båda sökorden. Att du även får träff på olika böjningsformer av sökorden innebär att du till exempel kan hitta frasen en bok på svenska.
”svenska böcker” Sidor eller pdf:er som innehåller den exakta ordföljden i frasen, inklusive ordböjningar. Det innebär att du får träff på frasen svensk bok, men inte på en bok på svenska.
bok -träd Sidor eller pdf:er som innehåller ordet bok men inte ordet träd.
bok* Sidor eller pdf:er som innehåller ord som börjar med bokstavsföljden bok, exempelvis bok, bokning eller bokhandel.
* Alla indexerade sidor och dokument. Kan vara bra om du vill hitta alla dokument av en viss dokumenttyp, på ett visst språk, i en viss kategori eller inom ett visst datumintervall.

 

Man kan också  formulera booleska sökuttryck med operatorerna AND, OR, NOT och NEAR.

I tabellen ovan framgår att om man skriver in två ord så fungerar det implicit som en AND-funktion. Om man skulle vilja ha träffar på alla dokument som innehåller antingen svenska eller böcker får man alltså skriva svenska OR böcker.

Till sökfunktionen

Senast uppdaterad 2013-03-01