Kalendarium internationellt samarbete

Det finns ett stort intresse i världen för det svenska JO-ämbetet och det avspeglas bland annat i många studiebesök av delegationer från andra länder och kunskapsutbyten i internationella organisationer. Nedan listas de senaste och kommande internationella aktiviteterna.

För mer information kontakta den internationella samordnaren Charlotte De Geer Fällman, telefon 08-786 50 85 eller e-post.

Visa fler