2019-09-03 Besök från Indonesien

Besök från Indonesien av en delegation från Supervisory Board of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. Delegationen är särskilt intresserad av JO:s tillsyn över domstolarna. Den besökande delegationen utövar tillsyn över landets domstolar, deras arbete och det finansiella.