• Skriv ut

JO söker en biträdande kanslichef

JO:s administrativa avdelning består för närvarande av en enhet för personal-, ekonomi- och lokalfrågor, en enhet för registratur och arkiv, en informationsansvarig, en IT-ansvarig och en internationell samordnare, f.n. 14 anställda. Avdelningen leds av kanslichefen, som också är chef för medarbetarna i tillsynsverksamheten. JO är i en utvecklingsfas som omfattar bl.a. digitalisering och säkerhetsfrågor. Den administrativa avdelningen behöver därför förstärkas med ytterligare juridisk kompetens.

Vi söker nu en biträdande kanslichef, som också ska vara chef för enheten för registratur och arkiv och för den föredragande som nu är placerad på den administrativa avdelningen. I rollen, som är delvis ny, ingår att ansvara för de juridiska frågeställningar som förekommer inom den administrativa verksamheten. Du förväntas bidra till att forma nya rutiner för hantering av de juridiska frågeställningar som du ansvarar för. I ditt uppdrag ingår att ha ansvar för JO:s säkerhet och säkerhetsskydd. Du kommer också att bistå kanslichefen genom att bl.a. ansvara för underlag som JO:s ledning behöver till processen för styrning och uppföljning, samt ansvara för vissa utvecklingsprojekt på den administrativa avdelningen. Du kommer vara personalansvarig för medarbetarna vid enheten för registratur och arkiv, och ansvarig för att kvalitetssäkra den verksamheten.

Du kommer att ha ett nära samarbete med övriga chefer och ansvariga på den administrativa avdelningen och med medarbetarna i JO:s tillsynsverksamhet.

Vi söker dig som är en dokumenterat skicklig jurist och administratör, gärna med erfarenhet från verksamhetsstyrning och administration inom offentlig förvaltning. Vi värdesätter chefserfarenhet.

Den person vi söker är driftig, strategisk och målmedveten med tydliga ledaregenskaper och samarbetsförmåga. Du är initiativrik och har en god förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du ska vidare kunna se helheten i verksamheten och vara en skicklig problemlösare. I din chefs- och projektledarroll bör du ha förmåga att skapa engagemang och delaktighet samt leda medarbetare genom tydlig kommunikation. För oss är det viktigt att du är en lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkeskategorier. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om anställningen 

Det är fråga om en tillsvidareanställning på heltid (sex månaders provanställning tillämpas). Tillträde enligt överenskommelse. JO tillämpar individuell lönesättning.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.

JO vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i verksamheten.

Om JO 

Riksdagens ombudsmän (JO) är en myndighet under riksdagen. Myndigheten leds av en chefsjustitieombudsman. Chefsjustitieombudsmannen och de tre övriga justitieombudsmännen väljs av riksdagen och har riksdagens uppdrag att utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och andra författningar i offentlig verksamhet. Ombudsmännen ska särskilt se till att domstolar och förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet följer regeringsformens bestämmelser om saklighet och opartiskhet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ombudsmännen utreder klagomål från allmänheten, gör inspektioner hos myndigheter och genomför andra undersökningar på eget initiativ. I tillsynsarbetet biträds ombudsmännen av bl.a. byråchefer och föredragande, alla erfarna jurister. Totalt arbetar ca 80 personer hos JO, varav ca 60 är jurister.

JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården i Stockholm.

Mer information kan lämnas av kanslichefen Maria Hellberg eller administrativa direktören Yvonne Knutsen, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Fackliga företrädare är för SACO Agnes Morin och för ST Peter Karlén, båda nås på tel. 08-786 40 00.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 16 december 2020 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), Box 16327, 103 26 Stockholm eller till e-postadress rekrytering@jo.se. Uppge i ansökan diarienummer ADM 180-2020.

Här finns information om hur vi behandlar personuppgifter.