JO söker föredragande jurister

Rekryteringsärende ADM 218-2022

JO söker två eller flera hovrätts- eller kammarrättsassessorer, eller andra kvalificerade jurister, för tidsbegränsad anställning på sexårsförordnande.

JO granskar på riksdagens uppdrag att statliga och kommunala myndigheter och andra som står under JO:s tillsyn följer lagar och andra författningar i sin verksamhet. Hos JO arbetar drygt 80 personer, varav ca 60 är jurister.

JO erbjuder ett omväxlande och intellektuellt krävande arbete som innefattar kvalificerade juridiska bedömningar. Arbetet är självständigt, med eget ansvar för utredningen i de ärenden man handlägger. Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av att utreda anmälningar från allmänheten och att ge förslag till beslut i dessa ärenden. Det ingår även att delta vid inspektioner av myndigheter och att utarbeta yttranden över lagstiftningsremisser.

Arbetet som föredragande ställer höga krav på juridisk skicklighet, inklusive en mycket god analytisk förmåga. Du ska ha lätt för att snabbt identifiera juridiskt relevanta frågeställningar och ha förmåga att självständigt göra nödvändiga prioriteringar. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

För information om JO:s verksamhet se www.jo.se.

Anställningsvillkor: Vid anställning hos Riksdagens ombudsmän (JO) tillämpas löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (specialister) och Villkorsavtal-T Riksdagsförvaltningen.

Tjänsten är placerad i Stockholm. Möjlighet till visst distansarbete efter överenskommelse. JO:s lokaler är centralt belägna vid Kungsträdgården.

Varaktighet: Tidsbegränsad anställning (sexårsförordnande).

Tillträde: Enligt överenskommelse.

JO eftersträvar att ta till vara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Upplysningar lämnas av byråchefen Anneli Svensson, tel. 08-786 51 20.  Facklig företrädare för SACO är Emma Rönström och för ST Peter Karlén. Båda nås via växeln 08-786 51 00.

Skriftlig intresseanmälan med meritförteckning och de handlingar som åberopas ska senast den 28 november 2022 ha kommit in till Riksdagens ombudsmän (JO), e-postadress rekrytering@jo.se, eller per post till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm. Uppge diarienummer ”ADM 218-2022” i din ansökan.

Senast uppdaterad 2022-11-09