Tillsatt tjänst: Kommunikationschef

Rekryteringsärende ADM 181-2022

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 8 november 2022 anställt Helena Håkansson som kommunikationschef fr.o.m. den 9 januari 2023, anställningsärende ADM 221-2022. 

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 9 december 2022. 

Senast uppdaterad 2022-11-17