• Skriv ut

Tillsatt tjänst: Kommunikatör, rekryteringsärende ADM 136-2021

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 2 juli 2021 anställt Maria Ennefors som kommunikatör fr.o.m. den 1 september 2021, anställningsärende ADM 173-2021. 

Beslutet kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 23 juli 2021.