Tillsatta tjänster: Två föredragande, rekryteringsärende ADM 179-2021

Riksdagens ombudsmän har genom beslut den 21 september 2021 anställt:

  • Emilia Franke fr.o.m. den 22 november 2021, anställningsärende ADM 209-2021.
  • Rebecka Olsson fr.o.m. den 10 januari 2022, anställningsärende ADM 210-2021. 

Besluten kan överklagas hos Riksdagens överklagandenämnd. Skrivelse med överklagande ges in till Riksdagens ombudsmän, Box 16327, 103 26 Stockholm, senast den 22 oktober 2021.

Senast uppdaterad 2021-10-01