Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för jo.se

Riksdagens ombudsmän – JO står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur jo.se uppfyller , eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från jo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Inte märkt som mediealternativ.
  • Textning saknas i tre videofilmer, men motsvarande information finns i text.

Problem vid användning utan hörsel

  • Textning saknas i tre videofilmer, men motsvarande information finns i text på webbsidor.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Textning saknas i tre videofilmer, men motsvarande information finns i text på webbsidor.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 28 februari 2022.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av jo.se.

Senaste bedömningen gjordes den 21 januari 2021.

Granskningsmetod

Webbplatsen publicerades den 17 januari 2013.

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 december 2021.

Senast uppdaterad 2021-12-13