Opcat

Förebygga omänsklig och förnedrande behandling av frihetsberövade

JO har ett särskilt uppdrag som Nationellt besöksorgan – på engelska kallat National Preventive Mechanism, NPM – vilket innebär att JO regelbundet inspekterar platser där människor hålls frihetsberövade. Alla inspektioner dokumenteras med ett ett protokoll. En särskild enhet hos JO, Opcat-enheten, arbetar med detta uppdrag. Syftet är att förebygga att människor som hålls frihetsberövade utsätts för grym, omänsklig, eller annan förnedrande behandling eller bestraffning. Arbetet baseras på 2002 års fakultativa protokoll till FN:s konvention mot tortyr och annan omänsklig behandling (Opcat).

Observationer under inspektionen kan leda till att ombudsmannen gör ett särskilt uttalande i protokollen eller tar ett eget initiativ, dvs. lägger upp ett nytt ärende som utreds inom JO-ämbetet.

Senast publicerade protokoll

  • Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Kristinehamn, den 8 augusti 2019

    Läs mer/dölj information
  • Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Karlskoga, den 7 augusti 2019

    Läs mer/dölj information
  • Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Bergslagen, arresten Arvika, den 6 augusti 2019

    Läs mer/dölj information