Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik har riktats mot en socialnämnd för handläggningen av en familjehemsplacering av barn. Kritiken har avsett bl.a. att nämnden beslutade om att begära handräckning av polis trots att det inte förelåg laga grund för en sådan framställning

Tillbaka till söka beslut