Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun för handläggningstiden i ett bygglovsärende enligt plan- och bygglagen (2010:900)

En byggnadsnämnd ska enligt lag som huvudregel handlägga ärenden om bygglov inom tio veckor från det att den fullständiga ansökan kom in till nämnden. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun får allvarlig kritik för att ha tagit ett år och fyra månader på sig för att handlägga ett ärende om bygglov.

Tillbaka till söka beslut