Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en kommun som genom uppmaningar som saknat rättslig grund under sken av myndighetsutövning utövat påtryckning mot en fastighetsägare

Plan- och byggnadsväsendet Avsaknad av lagstöd Myndighetsutövning, gränsen för
Tillbaka till söka beslut