Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en rådman vid Blekinge tingsrätt för handläggningen av ett mål om vårdnad om barn m.m.

Ansökan om stämning i ett mål om vårdnad om barn m.m. lämnades in till tingsrätten den 5 mars 2010 och avgjordes genom en dom på handlingarna den 21 april 2015, dvs. drygt fem år senare. I beslutet får den ansvarige rådmannen allvarlig kritik för avsaknaden av tidsplan, för bristfällig processledning och för den långa handläggningstiden av målet.

Tillbaka till söka beslut