Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en rådman vid Förvaltningsrätten i Malmö för att tre mål angående rättspsykiatrisk vård avgjordes med endast två nämndemän i rätten

Förvaltningsrätten i Malmö höll i tre mål angående rättspsykiatrisk vård muntlig förhandling och avgjorde därefter dessa mål trots att en nämndeman hade uteblivit från förhandlingarna. JO konstaterar att rådmannens bedömning att rätten i den uppkomna situationen varit domför med endast två nämndemän saknar rättsligt stöd. Rådmannen får i beslutet allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut