Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en rådman vid Skaraborgs tingsrätt och kritik mot lagmannen vid tingsrätten för långsam handläggning av fyra tvistemål

Vid JO:s inspektion av Skaraborgs tingsrätt i oktober 2013 upptäcktes fyra tvistemål som kom in till tingsrätten i augusti 2010 och som i princip inte hade handlagts av tingsrätten. Den rådman som hade ansvaret för målen får allvarlig kritik. Tingsrättens lagman får kritik för sin underlåtenhet att agera för att få målen handlagda och avgjorda.

Tillbaka till söka beslut