Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten i Gävle kommun för utlämnande av vissa uppgifter i ett ärende om kontaktfamilj

En kvinna hade skyddade personuppgifter på grund av att fadern till ett av hennes barn hade hotat henne. JO riktar allvarlig kritik mot en tjänsteman inom socialtjänsten för att uppgift om kvinnans arbetsplats lämnats ut till fadern, tillika vårdnadshavare, vid kommunicering av utredning i ett ärende om kontaktfamilj.

Tillbaka till söka beslut