Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Migrationsverket som lämnat ut uppgifter till utländska myndigheter i ett asylärende, m.m.

En asylsökande hade fått avslag på sin ansökan och Migrationsverket hade påbörjat planering och förberedelser för hans återvändande till hemlandet. En handläggare vid verket tog på eget initiativ kontakt med myndigheter i den asylsökandes hemland och lämnade ut uppgifter om asylsökanden för att kontrollera om vissa handlingar han gett in var äkta. Handläggaren var inte behörig att kontakta de utländska myndigheterna och någon sekretessprövning gjordes inte innan uppgifterna lämnades ut. Handläggaren får allvarlig kritik för sitt agerande. Även Migrationsverket kritiseras, eftersom verket har ett ansvar för att personalen handlägger ärenden enligt de regler och rutiner som gäller.

Tillbaka till söka beslut