Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot en tjänsteman vid Stadsbyggnadsnämnden i Täby kommun för bemötandet i e-postkorrespondens med en enskild

En byggnadsinspektör uttryckte sig på ett sätt som inte är acceptabelt i två e-postmeddelanden till en enskild. JO konstaterar att agerandet stred mot kravet på saklighet i 1 kap. 9 § regeringsformen och byggnadsinspektören får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut