Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål om utdömande av vite

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsprocesslagen (1971:291) Förvaltningsrättsinstruktion, förordning (1996:382) med Regeringsformen - RF Avvisning Behörighet Långsam handläggning Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar

En ansökan om utdömande av vite gavs in till förvaltningsrätten i stället för till mark- och miljödomstolen. Förvaltningsrätten började emellertid handlägga målet. Först efter två och ett halvt år uppmärksammade förvaltningsrätten att den inte var behörig och avvisade ansökan. Förvaltningsrätten får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut