Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kammarrätten i Stockholm med anledning av handläggningen av ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

En person överklagade en förvaltningsrätts dom på tvångsvård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Kammarrätten fick in målet den 17 juni 2010 men lyckades inte erbjuda en prövning förrän den 22 oktober, när endast en dag återstod av den maximala vårdtiden. Handläggningen har varken uppfyllt allmänna krav på handläggning i domstol eller skyndsamhetskravet i 37 § LVM. Kammarrätten får därför allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut