Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Färingsö, för att ha hanterat pepparsprejer på ett bristfälligt sätt

I november 2014 hittade personalen i Kriminalvården, anstalten Färingsö, en pepparsprej (OC-sprej) i en förvaringsbox från ett skåp som tidigare hade använts för förvaring av sprejerna. När sprejen hittades hade förvaringsboxen under en längre tid varit placerad olåst i ett utrymme som de intagna på anstaltens mottagningsavdelning hade tillgång till. Eftersom anstalten inte kunde utesluta att det fanns ytterligare pepparsprejer på avdelningen placerades de intagna i avskildhet under tiden anstalten säkerställde att så inte var fallet.

ChefsJO ser allvarligt på att anstaltens bristfälliga hantering av pepparsprejerna resulterade dels i att anstalten inte hade kontroll över dem, dels att bristerna fick långtgående konsekvenser för ett antal intagna. Genom att en pepparsprej under lång tid funnits i ett utrymme som de intagna har tillgång till har det dessutom, enligt chefsJO, funnits en risk för att den skulle ha kunnat hamna i orätta händer. Såväl personal som intagna har därmed utsatts för fara. Kriminalvården, anstalten Färingsö, får allvarlig kritik för detta.

Beslutet innehåller även uttalanden om tillämpningen av 6 kap. 5 § fängelselagen.

Tillbaka till söka beslut