Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för att försändelser från advokater har granskats utan lagstöd

Anstalten Mariefred har tillämpat en rutin som inneburit att försändelser från advokater har granskats i syfte att utreda om de innehöll brev från privatpersoner. JO konstaterar att granskningsåtgärden, som saknar lagstöd, har inskränkt de intagnas grundlagsskyddade rätt till förtrolig kommunikation och anstalten får allvarlig kritik.

Tillbaka till söka beslut