Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten bl.a. för att ha betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären

JO har tidigare vid flera tillfällen kritiserat Kronofogdemyndigheten för att ha betalat ut pengar till fel person. JO konstaterar nu att detta återigen har inträffat. Myndigheten förtjänar denna gång allvarlig kritik för att ha
a) betalat ut pengar till gäldenären i stället för till borgenären,
b) dröjt mer än fem månader med att betala ut pengarna till borgenären efter att myndigheten upptäckte felet, och
c) brustit i sitt bemötande av borgenären.

Tillbaka till söka beslut