Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Lantmäteriet för långsam handläggning av ett fastighetsregleringsärende

I ett ärende om fastighetsreglering återstod den 29 december 2009 för Lantmäteriet att besluta om ersättning. Lantmäteriet började inte handlägga den frågan förrän i mars 2013 och får allvarlig kritik för sin långsamma handläggning.

Tillbaka till söka beslut