Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Skatteverket för dröjsmål med att meddela ett s.k. obligatoriskt omprövningsbeslut

En person överklagade ett beslut om skatt den 14 juli 2009. Enligt lagen ska Skatteverket efter ett överklagande snarast ompröva sitt beslut och sedan skicka överklagandet vidare till domstol. I detta fall har Skatteverket ännu inte omprövat beslutet. Skatteverket får allvarlig kritik för sin senfärdighet.

Tillbaka till söka beslut