Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun för att en ung person vårdades vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem trots att han inte var omhändertagen på en sådan grund som anges i 3 § LVU

Sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun får allvarlig kritik för att vården av en ung person fortsatte vid en låsbar enhet vid ett särskilt ungdomshem trots att förvaltningsrätten hade beslutat att den unga personen skulle vara omhändertagen endast med stöd av 2 § LVU, och inte 3 § LVU.

Tillbaka till söka beslut