Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Styrelsen för beställd primärvård i Västra Götalandsregionen för att ett beslut att lägga ned en barnmorskemottagning har fattats i strid med styrelsens delegationsordning

Styrelsen för beställd primärvård i Västra Götalandsregionen är en nämnd i kommunallagens (1991:900), KL, mening. Enligt styrelsens egen delegationsordning är det styrelsen som sådan som ska besluta om nedläggning av ”utbudspunkter”. Trots detta lades en utbudspunkt (barnmorskemottagningen i Ljungskile) ned efter ett formlöst beslut på tjänstemannanivå. En konsekvens av detta blev att det vid tiden för nedläggningen inte fanns ett beslut som en kommunmedlem kunde överklaga enligt reglerna om laglighetsprövning i KL. JO uttalar allvarlig kritik mot handläggningen.

Tillbaka till söka beslut