Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningstiden i ett ärende om körkortsingripande

Transportstyrelsen fick besked att en person hade godkänt ett strafföreläggande för s.k. drograttfylleri. Det tog mer än ett år för Transportstyrelsen att påbörja handläggningen av ärendet om återkallelse av körkortet. Det dröjsmålet strider både mot skyndsamhetsregeln i 5 kap. 2 § körkortsförordningen (1998:980) och mot de allmänna kraven på handläggning i 7 § förvaltningslagen (1986:223). Transportstyrelsen får allvarlig kritik för sin handläggning.

Tillbaka till söka beslut