Tillbaka till söka beslut

Allvarlig kritik mot två skolor för handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar, bl.a. utlämnande av sekretessmarkerade handlingar och underlåtenhet att pröva framställningarna i deras helhet

Utbildning ,forskning, studiestöd Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Sekretess
Tillbaka till söka beslut