Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot A-skolan i Kumla kommun angående mottagande av en elev i grundskolan efter framställning av endast den ene av barnets vårdnadshavare och utan att efterhöra den andre vårdnadshavarens inställning, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Föräldrabalken - FB Skollagen (1985:1100). Ansökan Barn/ungdom Vårdnad
Tillbaka till söka beslut