Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot åklagare vid Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Växjö, m.fl. med anledning av handläggningen av ett ungdomsärende

Polisväsendet Åklagarväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Rättegångsbalken - RB Unga lagöverträdare, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om - LuL Förundersökning Långsam handläggning Omprövning Åtal
Tillbaka till söka beslut