Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Åklagarmyndigheten, Gotlands tingsrätt och Kriminalvården, häktet Visby, med påstående om bl.a. olaga frihetsberövande. Kritik mot häktet för bristfällig hantering av en permissionsansökan

Tillbaka till söka beslut