Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun angående handläggningen av ett ärende sedan nämndens beslut på formella grunder upphävts av överinstans

Plan- och byggnadsväsendet Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut