Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Byggnadsnämnden i Lidingö kommun med anledning av dröjsmål med att överlämna ett överklagande till prövningsinstansen

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Långsam handläggning Överklagande
Tillbaka till söka beslut